NOTA DE INFORMARE PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Celsius PublishingHouse SRL, o societate constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Voluntari, Ilfov, Romania, avand numarul de ordine in Registrul Comertului J23/2823/2013, denumita in continuare „Operator” sau „Noi",

Avand in vedere prevederile:

 • Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE,  denumit in continuare „Regulamentul";
 • Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;

Operatorul emite prezenta Nota privind prelucrarea datelor cu caracter personal, denumita in continuare „Nota", astfel:

 1. Datele de contact

 

Datele de contact ale Operatorului pentru informatii privind protectia datelor cu caracter personal sunt: email: office@edituracelsius.ro

 1. Scopul prelucrarii si categoria datelor colectate

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de facilita abonarea Dvs. in cadrul Editurii prin creare de profiluri/conturi pentru accesarea serviciilor noastre online si sunt necesare pentru plasarea, finalizarea, efectuarea de comenzii in scopul achizitonarii de produse (ex. carti de specialitate medicala).

 

Enumeram cu titlu de exemplu urmatoarele date cu caracter personal ce urmeaza a fi prelucrate: numele si prenumele, telefon, adresa (domiciul), e-mail.

Astfel, datele cu caracter personal pe care noi le prelucram, avand in vedere scopul mentionat, sunt:

 

 • Date de identificare (nume, prenume, adresa) si de contact (email, numar, telefon) in vederea executarii comenziilor, astfel:

o    prenume si nume;

o    adresa;

o    numar/numere de telefon;

o    adresa de email;

o    produsele comandate;

o    sumele datorate conform comenzilor;

o    adresa/adresele de facturare;

 

 

 1. Care sunt drepturile Dvs.?

 

In calitate de persoana vizata (persoana fizica), aveti urmatoarele drepturi, conform Regulamentului GDPR:

 1. dreptul de acces
 2. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
 3. dreptul la stergerea datelor cu caracter personal
 4. dreptul la restrictionarea prelucrarii
 5. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
 6. dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal
 7. dreptul la opozitie
 8. dreptul de retragere oricand a consimtamantului
 9. dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere
 10. dreptul de a va adresa justitiei.

 

 1. Aspecte importante privind drepturile Dvs.

 

a) termenul de raspuns la cererile Dvs.

Termenul standard de raspuns este de 72 de ore; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 1 luna, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna. Este posibil sa va solicitam plata unui comision, bazat pe costurile administrative, daca veti formula cereri repetitive, care nu prezinta un interes justificat sau daca nivelul cererilor dumneavoastra este complex.

b) restrictionarea accesului

In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor Dvs. cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Intr-un astfel de caz, va vom comunica motivul acestui refuz.

c) imposibilitatea identificarii

In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele cu caracter personal din cauza inexactitatii sau insuficientei elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii Dvs. in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

d) exercitarea drepturilor Dvs.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., cu exceptia dreptului de a va adresa justitiei, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin modalitatile prevazute la art. I (email) puteti vizita www.edituracelsius.ro

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata adresata Societatii, transmisa prin posta la adresa societatii sau pe e-mail la adresa office@edituracelsius.ro.

 

De asemenea, in masura in care cererea dvs. nu este solutionata de catre societate conform prevederilor legale, va este recunoscut dreptul de a va adresa autoritatii nationale de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresa: Bucuresti, str. G-ral Ghe. Magheru, nr. 30, Sector 1, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro) si ulterior si dreptul de a va adresa justitiei, in masura in care v-au fost cauzate daune.

 

Precizam ca datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate si vor fi utilizate pentru scopuri legitime de business si doar in conformitate cu legislatia romana in vigoare aferenta protectiei datelor personale.

 

 1. Dispozitii finale

 

 • Operatorul nu utilizeaza procesul decizional bazat pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice ce va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru plasarea si incheierea comenzilor / contractului.
 • Operatorul daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte infor­matii suplimentare relevante.
 • Operatorul aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si asigura confidentialitatea acestora, conform legii.
 • Operatorul poate actualiza periodic prezenta Nota si anexele aferente, cu publicarea oricarei modificari pe www.edituracelsius.rosi cu anuntarea Dvs. in acest sens. De aceea, va recomandam sa vizitati periodic site-ul nostru. www.edituracelsius.ro